تشخیص افتراقی اختلال طیف اوتیسم

تشخیص یک اختلال به طور دقیق در کودکان امر بسیار دشواری می باشد. زیرا آنها در فرآیند رشد قرار دارند  و توام شدن ویژگی یک اختلال با ویژگی های رشدی هرسن کار تشخیص را دشوار می سازد . در همه گروه های قومی، نژادی و اقتصادی رخ می دهد. اگرچه ASD اختلالی است که در تمام طول عمر فرد همرا ه اوست، اما درمان ها و خدمات می تواند نشانه های فرد و عملکرد او را بهبود بخشد. در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید. اختلال طیف اوتیسم این اختلال دارای طیف می باشد به دلیل وجوه اشتراک اختلال اتیستیک با برخی اختلالات دیگر در زیر وجوه افتراق این اختلال با  برخی اختلالات دیگر که دربردارنده تعدادی از نشانه های اتیستیک می باشد آورده شده است.

تشخیص افتراقی اختلال طیف اوتیسم

تشخیص اختلال اوتیسم

متاسفانه داده ها و اطلاعات پژوهش در مورد اسکیزوفرنی کودکی بسیار کمتر از اختلالات اتیستیک می باشد. تفاوت بین اتیسم و اسکیزوفرنی کودکی عبارتند از: الف)اختلال اتیستیک به طور طبیعی در کودکان قبل از 36 ماهگی  و اسکیزوفرنی بعد از 5 سالگی شروع می شود. در بازارهای مختلف ، قیمت لباس مرد عنکبوتی با تار متغیر است و ممکن است از فروشگاه به فروشگاه متفاوت باشد . ج) از نظر توزیع جنسیتی اختلال اتیستیک در پسرها بیشتر از دخترها می باشد ولی اسکیزوفرنی کودکی تقریباً در دو جنس به یک اندازه است. د) بدکارکردی مغزی و عوارض قبل و هنگام تولد در کودکان اتیسم بیشتر از اسکیزوفرنی می باشد . ه)میزان کم توانی ذهنی و تشنج در کودکان اتیستیک بیشتر از اسکیزوفرنی کودکی می باشد .

کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی از هوش تقریبا یکسانی برخوردارند. از نظر مهارتهای کلامی کودکان اتیستیک ،تاخیر تکلمی ،فقدان و یا پژواک کلام دارند. رفتارهای قالبی و تکراری ،وسواس، مشکلات ارتباطی در آنها مشاهده می شود .اما کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی بیشتر اختلال تفکر و هذیان و توهم  دارند.عملکرد انطباقی کودکان اتیستیک ضعیف تر از کودکان مبتلا به اسکیزوفرن می باشد. حدود 40 درصد کودکان اتیستیک، مبتلا به کم توانی ذهنی شدید و عمیق و30 درصد به کم توانی ذهنی خفیف مبتلا می باشند. بسیاری از این کودکان عقب مانده ذهنی نشانه های درخودماندگی را دارا می باشند .و افتراق اصلی آنها این است که کودکان عقب مانده ذهنی به فراخور میزان هوشی که دارند با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار می کنند.

و به ویژه از زبان به هر میزانی که برخوردار باشند برای ارتباط و بیان نیازهای خود استفاده می کنند. وجوه افتراق بین این اختلال  با اختلال اتیستیک بسیار آشکارتر از اختلالات ذکر شده قبلی می باشد. کودکان مبتلا به اختلال زبان دریافتی-بیانی ناهنجاری های تکلمی کودکان اتیستیک مانند پژواک کلام ، استفاده از عبارات کلیشه ای را تقریبا ندارند. و معمولا از ارتباط سمبولیک غیر کلامی و اشاره ها برای ارتباط با پیرامونشان استفاده می کنند.همچنین این گروه از کودکان فاقد بسیاری از رفتار های کلیشه ای، قالبی و وسواسی گروه اتیستیک می باشند. وجوه افتراق این اختلال با اختلال اتیستیک و اختلال فروپاشنده ی کودکی بسیار دشوار می باشد. کودکان مبتلا به این اختلال بعد از چند سال رشد طبیعی ظرف چند هفته یا چند ماه  زبان دریافتی و بیانی خود را از دست می دهند.

اکثرا هنگام شروع اختلال دارای ناهنجارهای EEG و حملات تشنجی می باشند.اما آنها اختلالات ارتباطی، عاطفی و مشکلات مربوط به مهارت های کودکان اتیستیک را ندارند. با استفاده از لباس های ونوم، می توانید به راحتی به نیازهای روزانه کودکان خود پاسخ دهید و آن ها را در مراقبت و مراعات بهتری برخوردار کنید . رفتار متقابل اجتماعی آنها معیوب نیست. رفتارهای اجتماعی عجیب و درخودماندگی و بی تفاوتی ندارند. علاوه بر این الگوهای رفتاری محدود و فعالیت های تکراری و کلیشه ای را نشان نمی دهند. بعضی از انواع اختلالات زبان ممکن است یکسری مشکلات ارتباطی و اجتماعی داشته باشند که این مشکلات اجتماعی به خاطر همان نقص ارتباطی آنها است. ولی آنها در ارتباط غیرکلامی مشکلی ندارند .

و در ارتباط غیرکلامی رفتارهای غیر معمول و ناهنجار نشان نمی دهند.. از طرفی مانند همان کودکان مبتلا به تاخیر گفتار، کودکانی که اختلالات زبانی دارند، ممکن است نقض یک سری رفتارهای اجتماعی هم برای آنها به وجود بیاید. رفتارهای کلیشه ای و الگوهای رفتاری تکراری و تمایلات محدود را ندارند. در تشخیص و موقع ارزیابی باید یک تاریخچه گیری مناسبی انجام دهیم که از این الگوها و رفتارها و مشکلات ارتباطی مطلع شویم. زمانی که مشکلات تعاملی خیلی زیاد باشد ممکن است به هم رویدادی اختلالات زبان و اتیسم شک کنیم. در اختلالات طیف اوتیسم تقریبا 75 الی 85 درصد این کودکان از IQ و ضریب هوشی کمتر از نرمال برخوردارند و حدود 10 درصد آنان نیز دارای یک تونایی خاص می باشند ( جزیره هوشی دارند ) که این توانایی خاص در ورزش یا هنر … می باشند .

ولی در عقب ماندگی ذهنی همان طور که می دانیم و از نامش پیدا است تمامی این کودکان ضریب هوشی کمتر از متوسط و نرمال را دارا هستند که این خود یکی از تفاوت های کودکان اوتستیک و عقب مانده های ذهنی می باشدو دیگر تفاوت آنها این است که کودکان عقب مانده ی ذهنی ارتباط چشمی دارند و به همه نگاه می کنندو همچنین علاقه ی زیادی به برقراری ارتباط با افراد عادی دارند در صورتی که کودکان اوتیستیک نه علاقه ای به برقراری ارتباط با دیگران دارند و نه ارتباط چشمی دارند ، البته افراد عقب مانده ی ذهنی ، در همه ی زمینه های رشدی تاخیر دارند و تنها شباهت این دو دستهاز کودکان با یکدیگر ، داشتن رفتارهای تکراری مثل ( پیچاندن دست یا زیاد تکان دادن بدن و پیچش بدن ، خود تحریکی و …) می باشد .

تعداد زیادی از کودکان عقب مانده ی ذهنی به مانند کودکان اوتیستیک یک سری علایق محدود تکراری ( کلیشه ) دارند. در تشخیص افتراقی اختلال طیف اوتیسم و عقب ماندگی ذهنی ؛ همین بس بدانیم که افراد دارای عقب ماندگی در برقراری ارتباط چشمی با افراد عادی مشکلی نداشته و به راحتی ارتباط کلامی و رفتاری می گیرند. در حالیکه در اختلال اوتیسم ، فرد از برقراری هرگونه ارتباط با دیگران خودداری می کند و علاقه ای به این کار ندارد.  تفاوت در ضریب هوشی IQ دیگر فرق اوتیسم و عقب ماندگی ذهنی در این است که ضریب هوشی تمامی کودکان عقب مانده ذهنی از سطح متوسط و نرمال کمتر است در حالیکه در اختلالات طیف اوتیسم .

با اینکه 75 الی 85 درصد از کودکان ضریب هوشی IQ کمتر از نرمال دارند اما حدود 10 درصد از آنها توانایی بالقوه ای در یک رشته خاص مثل : هنر ، موسیقی ، ورزش ، ریاضیات یا حتی شاخه های پزشکی دارند.  شباهت اوتیسم و عقب ماندگی ذهنی این است که هر دوی آنها یک سری علایق محدود تکراری ( کلیشه ) دارند. وزن و توزیع وزن لباس سیاه مرد عنکبوتی به گونه ای است که حرکت های اسپایدرمن را تسهیل می دهد . اختلال طیف اوتیسم (ASD) یک اختلال رشدی است که بر روی تعاملات افراد با دیگران، رفتار و یادگیری آنها تحت تاثیر می گذارد. اگر چه اوتیسم در هر سنی تشخیص داده می شود، اما با توجه به این که اختلال رشدی است، علایم معمولاً در دو سال اول زندگی ظاهر می شود.

ASD در همه گروه های قومی، نژادی و اقتصادی رخ می دهد. اگرچه ASD اختلالی است که در تمام طول عمر فرد همرا ه اوست، اما درمان ها و خدمات می تواند نشانه های فرد و عملکرد او را بهبود بخشد. در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید. اختلال طیف اوتیسم این اختلال دارای طیف می باشد. زیرا افراد مبتلا به جلوه های متفاوتی را با توجه به سن زمانی، شدت بیماری و سطح رشد دارند که می توانند طیفی از علایم را داشته باشند. افراد مبتلا به ASD ممکن است مشکلی در صحبت کردن با شما داشته باشند یا ممکن است در هنگام صحبت کردن با شما تماس چشمی برقرار نکنند. آنها همچنین ممکن است علایق و رفتارهای تکراری داشته باشند. آنها ممکن است زمان زیادی را صرف بازی تکراری کنند، یا حتی ممکن است عبارتی را دوباره و دوباره تکرار کنند.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "تشخیص افتراقی اختلال طیف اوتیسم" هستید؟ با کلیک بر روی کسب و کار ایرانی, پزشکی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "تشخیص افتراقی اختلال طیف اوتیسم"، کلیک کنید.